Dermatologia i wenerologia
2020-08-28

Miejsce brentuksymabu vedotin wśród terapii chorych z chłoniakami pierwotnymi skóry CD30+

Badania kliniczne
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2021-08-26
O programie

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem do badania ALCANZA –„jednego z nielicznych badań randomizowanych III fazy na dużej grupie pacjentów z chłoniakami pierwotnymi skóry CD30+” – dotyczącego zasadności stosowania brentuksymabu vedotin u chorych. Komentarz przygotowała prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed. Badanie objęło 131 pacjentów zrandomizowanych 1:1 z 52 ośrodków w 13 krajach, 128 pacjentów leczonych. 

W komenatarzu specjalistka z dziedziny dermatologii i biotechnologii odnosi się m.in. do:

  • skuteczności brentuksymabu vedotin w porównaniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu chłoniaków pierwotnych skóry,
  • algorytmów doboru jego dawek,
  • możliwych działań niepożądanych związanych z działaniem BV.


Jeśli zapoznałeś się z komentarzem specjalistki, zachęcamy do wzięcia udziału w krótkim teście edukacyjnym, dzięki któremu będziesz w stanie zweryfikować swoje nowe wiadomości dotyczące przedmiotu dyskusji. Wystarczająca ilość poprawnych odpowiedzi powoduje automatyczne wygenerowanie certyfikatu potwierdzającego udział w programie oraz liczbę przyznanych punktów akredytowanych przez Naczelną Izbę Lekarską.

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z komentarzem do badania ALCANZA i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
dermatolodzy
Cel
  • Przedłożenie lekarzom dermatologom komentarza do wyników badań klinicznych dotyczących porównania efektywności brentuksymabu vedotin z działaniem beksarotenu oraz metotreksatu w terapii chorych z chłoniakami pierwotnymi skóry CD30+. 
Słowa kluczowe
chłoniaki pierwotne skóry CD30+, nowotwory skóry, chemioterapia w leczeniu chłoniaków, brentuksymab vedotin (BV), metotreksat (MTX), beksaroten, badania kliniczne w dermatologii, badanie ALCANZA III fazy
Skróty
MF
Mycosis Fungoides (ziarniniak grzybiasty)
pcALCL
primary cutaneous Anaplastic Large Cell Lymphoma (pierwotny skórny chłoniak anaplastyczny z dużych komórek)
CTCL
Cutaneous T Cell Lymphoma (pierwotne chłoniaki skóry typu T)
Lymphomatoid Papulosis (LyP)
Lymphomatoid Papulosis (dermatoza grudkowo-guzkowa)
SS
Sezary Syndrome (zespół Sezary’ego)
BV
Brentuximab Vedotin (brentuksymab wedotin)
MMAE
Monomethyl Auristatin E (jednometylowana aurystatyna E)
ECP
Extracorporeal Photopheresis (fotofereza pozaustrojowa)
MTX
Methotrexat (metotreksat)
BEX
Bexarotene (beksaroten)
Piśmiennictwo

1. Lewis DJ, Talpur R, Huen AO, Tetzlaff MT, Duvic M. Brentuximab Vedotin for Patients With Refractory Lymphomatoid Papulosis: An Analysis of Phase 2 Results. JAMA Dermatol. 2017 Dec 1;153(12):1302–1306.
2. Melchers RC, Willemze R, Bekkenk MW, de Haas ERM, Horvath B i wsp. Frequency and prognosis of associated malignancies in 504 patients with lymphomatoid papulosis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Feb;34(2):260–266.
3. Prince HM, Kim YH, Horwitz SM, Dummer R, Scarsbrick J i wsp. Brentuximab vedotin or physician's choice in CD30-positive cutaneous T-cell lymphoma (ALCANZA): an international, open-label, randomised, phase 3, multicentre trial. Lancet. 2017;390(10094):555–566.
4. Rongioletti F.Frequency, risk factors and prognosis of systemic haematologic malignancies, cutaneous and other neoplasms in lymphomatoid papulosis: where are we now? J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020;34(2):216–217
5. Sokołowska-Wojdyło M, Walewski J, Jędrzejczak WW, Robak T., Prochorec-Sobieszek M i wsp. Stanowisko polskich ekspertów dotyczące zastosowania leku brentuksymab vedotin w leczeniu chorych na pierwotne chłoniaki skóry CD30+ Hematologia 2018;9(2):83–89
6. Sokołowska-Wojdyło M. Pierwotne chłoniaki skóry, w red. Warzocha K. Wytyczne Postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych ma nowotwory układów krwiotwórczego i chłonnego 2020, Onkologia w praktyce klinicznej – edukacja, 2020; s. 467–492
7. Willemze R, Cerroni L, Kempf W, Berti E, Facchetti F The 2018 update of the WHO-EORTC classification for primary cutaneous lymphomas. Blood. 2019;133(16):1703–1714.

Kierownik naukowy
Maciej Pastuszczak
dr hab. med. Maciej Pastuszczak
Specjalista dermatologii, wenerologii i immunologii klinicznej. Adiunkt w Klinice Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pasjonat mechanizmów immunologicznych schorzeń dermatologicznych i leczenia „szytego na miarę” uwzględniającego dominujący mechanizm schorzenia u pacjenta. Mottem jego działalności klinicznej jest „dobra diagnoza to podstawa skutecznego leczenia”.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz potrzeb edukacyjnych lekarzy. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca