Leczenie przeciwbólowe w chorobach reumatycznych przez przypadki

Reumatologia Przypadek pacjenta
Ważny do: 2023-08-22
O programie

Dr n. med. Piotr Ligocki przedstawił zależności między wystąpieniem bólu i jego natężeniem a aktywnością choroby, omawiając przy tym wpływ dolegliwości na jakość życia pacjenta. Specjalista zaprezentował także algorytmy postępowania z chorym – tu: odpowiednia kwalifikacja bólu w zależności od przyczyny, diagnostyka oraz leczenie farmakologiczne. Uczestnik szkolenia – na podstawie analizy konkretnych przypadków z praktyki klinicznej prelegenta – poznaje aspekty terapii bólu o różnej etiologii.

Jakie zagadnienia składają się na materiał?

  • Aspekty wpływające na jakość życia pacjenta
  • Odpowiednia kwalifikacja dolegliwości w zależności od przyczyny
  • Rozpoznanie schorzenia wywołującego ból
  • Postępowanie farmakologiczne
  • Ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna na przykładzie pacjentki z uogólnioną chorobą zwyrodnieniową stawów oraz pacjenta z bólem kręgosłupa

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegenta, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym reumatologom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
reumatolodzy
Cel

Wskazanie ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej, począwszy od: rozpoznania źródła bólu, jego przyczyny, ustalenia aktywności schorzenia, któremu towarzyszą dolegliwości, na wyborze celowanej farmakoterapii kończąc.

Słowa kluczowe
choroby reumatyczne, leczenie przeciwbólowe, leczenie bólu, bóle reumatyczne, ostre bóle reumatyczne, przewlekłe bóle reumatyczne, choroba zwyrodnieniowa stawów, spondyloartropatie seronegatywne, dna moczanowa, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Skróty
NLPZ
Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne
ChZS
Choroba Zwyrodnieniowa Stawów
SYSADOA
Symptomatic Slow Acting Drugs in Ostheoarthritis (wolno działające leki objawowe stosowane w chorobie zwyrodnieniowej stawów)
ASA
Acetylsalicylic Acid (kwas acetylosalicylowy)
RZS
Reumatoidalne Zapalenie Stawów (dawniej artretyzm lub gościec)
ESCEO
European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases
ACR
American College of Rheumatology
COX
Cyclooxygenase (cyklooksygenaza)
NRS
Numerical Rating Scale (skala numeryczna)
PPAR
Peroxisome proliferator-activated receptor (receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów)
RM
Rescue Medication (leczenie ratunkowe)
ZZSK
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Kierownik naukowy
Piotr Ligocki
dr n. med. Piotr Ligocki
specjalista z zakresu reumatologii oraz chorób wewnętrznych
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca