Ortopedia
2020-11-02

Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z dolegliwościami kręgosłupa

Wykład
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2021-06-01
O programie

Ostry i przewlekły ból kręgosłupa – badania diagnostyczne, etiologia dolegliwości bólowych, red flags, różnicowanie terapii – doświadczenia zaproszonych gości i odpowiedzi na pytania związane z tematem są tutaj! W debacie udział wzięli Lek. Andrzej Śliwka oraz Lek. Łukasz Antolak

Dyskusja specjalistów dotyczyła:

  • optymalnego doboru farmakoterapii (NLPZ, iniekcje) w przypadku ostrego i przewlekłego bólu kręgosłupa,
  • interakcji oraz działań niepożądanych wynikających z długotrwałego stosowania niektórych leków,
  • uzupełniających zaleceń leczniczych i współpracy na linii ortopeda-fizjoterapeuta.


Jeśli zapoznałeś się ze stanowiskiem specjalistów, zachęcamy do wzięcia udziału w krótkim teście edukacyjnym, dzięki któremu będziesz w stanie zweryfikować swoje nowe wiadomości dotyczące przedmiotu dyskusji. Udzielenie wystarczającej liczby poprawnych odpowiedzi spowoduje automatyczne wygenerowanie certyfikatu potwierdzającego udział w programie oraz liczbę przyznanych punktów akredytowanych przez Naczelną Izbę Lekarską.

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
Ortopedzi
Cel
  • Celem programu edukacyjnego jest próba usystematyzowania wiedzy z zakresu diagnostyki i postępowania leczniczego w przypadku ostrych oraz przewlekłych dolegliwości bólowych kręgosłupa.  
Słowa kluczowe
leczenie przeciwbólowe, leczenie bólu, ból kręgosłupa, ostry ból kręgosłupa, przewlekły ból kręgosłupa
Skróty
NLPZ
Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne
Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz potrzeb edukacyjnych lekarzy. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca