Ortopedia
2020-07-02

Farmakoterapia bólu – powikłania

Wykład
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2021-06-01
O programie

Jednym z najważniejszych wyzwań w pracy lekarza jest efektywne leczenie bólu. Podczas ostatniej debaty na żywo zaproszeni goście poruszyli istotny w tym kontekście temat powikłań wywołanych wdrożeniem nieodpowiedniej farmakoterapii. O najnowszym spojrzeniu na powszechnie stosowanie leki oraz ich interakcje, a także o optymalnym doborze terapii w przypadku pacjenta z chorobami współtowarzyszącymi porozmawiał ortopeda (prof. dr hab. n. med. Marcin Sibiński) i farmakolog kliniczny (dr hab. n. med. Jarosław Woroń). W roli moderatora debaty wystąpił dr n. med. Marek Tramś. Co najbardziej interesowało widzów i jakie pytania padły na czacie? Zachęcamy do zapoznania się z materiałem!

Dyskusja specjalistów dotyczyła:

  • opinii i aktualnych badań dotyczących stosowania: NLPZ, kortykosteroidów, opioidów w przypadku ChZS,
  • bezpiecznej farmakoterapii bólu u pacjentów z innymi obciążeniami zdrowotnymi,
  • interakcji leków stosowanych w ChZS z innymi farmaceutykami,
  • schematów postępowania leczniczego zapobiegającego powikłaniom związanym z farmakoterapią bólu. 

Jeśli zapoznałeś się ze stanowiskiem specjalistów, zachęcamy do wzięcia udziału w krótkim teście edukacyjnym, dzięki któremu będziesz w stanie zweryfikować swoje nowe wiadomości dotyczące przedmiotu dyskusji. Wystarczająca ilość poprawnych odpowiedzi powoduje automatyczne wygenerowanie certyfikatu potwierdzającego udział w programie oraz liczbę przyznanych punktów akredytowanych przez Naczelną Izbę Lekarską.

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
ortopedzi
Cel
  • Uaktualnienie i przedłożenie najnowszych wytycznych dotyczących stosowania poszczególnych grup leków przeciwbólowych u pacjenta cierpiącego na ChZS.
Słowa kluczowe
leczenie bólu, farmakologiczne leczenie bólu, farmakoterapia bólu, interakcje lekowe, powikłania polekowe, działania niepożądane leków, zwyrodnienie stawów, ChZS
Skróty
NLPZ
Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne
ChZS
Choroba Zwyrodnieniowa Stawów
SNRI
Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitor (inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny)
Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla obszaru województwa łódzkiego. Prezes PTOiTr przez dwie kadencje 2014–2018. Przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej 2001–2004.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz potrzeb edukacyjnych lekarzy. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca