Dwie perspektywy, ale jeden cel dla diabetologa i okulisty w leczeniu retinopatii cukrzycowej. Praktyczne aspekty prowadzenia pacjentów z retinopatią cukrzycową

Okulistyka Przypadek pacjenta
Ważny do: 2023-07-15
O programie
„Retinopatia cukrzycowa w nowym świetle, pod okiem specjalistów” – cykl interdyscyplinarnych debat 

Z myślą o potrzebach edukacyjnych okulistów, diabetologów oraz lekarzy POZ realizujemy cykl spotkań z udziałem specjalistów poświęcony zagadnieniu retinopatii cukrzycowej – powikłaniu, gdzie istotną rolę w efektywnym leczeniu odgrywa współpraca wymienionych grup medyków.

Doświadczenie lekarzy praktyków – zapis interaktywnego spotkania

W tym miejscu zapraszamy do zapoznania się z nagraniem drugiego odcinka wspomnianej serii. Debatę „Dwie perspektywy, ale jeden cel dla diabetologa i okulisty w leczeniu retinopatii cukrzycowej. Praktyczne aspekty prowadzenia pacjentów z retinopatią cukrzycową” mieliśmy przyjemność transmitować 12.07.2022 r.

Kto przyjął nasze zaproszenie?

  • dr n. med. Dorota Pisarczyk-Wiza
  • dr n. med. Wojciech Adamski
  • dr n. med. Daniel Śliż

Jakie kwestie zostały omówione?

Dyskusja specjalistów dotycząca nowych wytycznych leczenia retinopatii cukrzycowej. Eksperci przedstawili zestawienie aktualnych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych z dwóch perspektyw – lekarza diabetologa i okulisty. Fundament debaty stanowiły: konkretne przypadki pacjentów, wyniki badań naukowych oraz doświadczenia związane z praktyką lekarską prelegentów.

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz 

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym specjalistom. 

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik. 

Adresat
okuliści, diabetolodzy, lekarze POZ
Cel

Celem jest udostępnienie lekarzom okulistom, diabetologom, a także lekarzom POZ specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy z zakresu efektywnego leczenia retinopatii cukrzycowej. Zagadnienia omówione przez zaproszonych gości posiadają zarówno aspekt teoretyczny, jak i praktyczny.

Słowa kluczowe
cukrzyca, powikłanie cukrzycy, retinopatia, retinopatia cukrzycowa, retinopathia diabetica, cukrzycowa choroba oczu, cukrzycowy obrzęk plamki, siatkówka oka, protekcja naczyniowa, glikokaliks, glikozaminoglikany, sulodeksyd
Skróty
angio-OCT
Angiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii
TIR
Time-in-range (czas spędzony w glikemii docelowej)
HbA1c
hemoglobina glikowana
OPI
Osobista pompa insulinowa
Kierownik naukowy
Dorota Pisarczyk-Wiza
dr n. med. Dorota Pisarczyk-Wiza
specjalista z zakresu diabetologii i chorób wewnętrznych
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca