Dwie perspektywy, ale jeden cel dla diabetologa i okulisty w leczeniu retinopatii cukrzycowej. Co leży u podstaw zmiany?

Okulistyka Wykład
Ważny do: 2023-06-30
O programie
„Retinopatia cukrzycowa w nowym świetle, pod okiem specjalistów” – cykl interdyscyplinarnych debat 

Z myślą o potrzebach edukacyjnych okulistów, diabetologów oraz lekarzy POZ realizujemy cykl spotkań z udziałem specjalistów poświęcony zagadnieniu retinopatii cukrzycowej – powikłaniu, gdzie istotną rolę w efektywnym leczeniu odgrywa współpraca wymienionych grup medyków.

Doświadczenie lekarzy praktyków – zapis interaktywnego spotkania

W tym miejscu zapraszamy do zapoznania się z nagraniem premierowego odcinka wspomnianej serii. Debatę „Dwie perspektywy, ale jeden cel dla diabetologa i okulisty w leczeniu retinopatii cukrzycowej. Co leży u podstaw zmiany?” mieliśmy przyjemność transmitować 23.06.2022 r.

Kto przyjął nasze zaproszenie?

  • dr n. med. Dorota Pisarczyk-Wiza
  • dr n. med. Wojciech Adamski
  • dr n. med. Daniel Śliż

Jakie kwestie zostały omówione?

Dyskusja specjalistów dotycząca nowych wytycznych leczenia retinopatii cukrzycowej. Eksperci przedstawili zestawienie aktualnych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych z dwóch perspektyw – lekarza diabetologa i okulisty. Fundament debaty stanowiły wyniki badań naukowych oraz doświadczenia związane z praktyką lekarską prelegentów. 

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz 

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym specjalistom. 

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik. 

Adresat
okuliści, diabetolodzy, lekarze POZ
Cel

Celem jest udostępnienie lekarzom okulistom, diabetologom, a także lekarzom POZ specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy z zakresu efektywnego leczenia retinopatii cukrzycowej. Zagadnienia omówione przez zaproszonych gości posiadają zarówno aspekt teoretyczny, jak i praktyczny.

Słowa kluczowe
cukrzyca, powikłanie cukrzycy, retinopatia, retinopatia cukrzycowa, retinopathia diabetica, cukrzycowa choroba oczu, cukrzycowy obrzęk plamki, siatkówka oka, protekcja naczyniowa, glikokaliks, glikozaminoglikany, sulodeksyd
Skróty
anti-VEGF
anty-VEGF (przeciwciała przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyniowego)
GAGs
Glycosaminoglycans (glikozaminoglikany)
DME
Diabetic Macular Edema (cukrzycowy obrzęk plamki)
ADA
American Diabetes Association (Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne)
HbA1c
hemoglobina glikowana
FMH
Fast Mobility Heparin (szybko wędrująca frakcja heparynowa)
ACEI
Angiotensin-converting-enzyme inhibitors (inhibitory konwertazy angiotensyny)
PTD
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
DR
Diabetic Retinopathy (retinopatia cukrzycowa)
NPDR
Non-Proliferative Diabetic Retinopathy (retinopatia cukrzycowa nieproliferacyjna )
PDR
Proliferative Diabetic Retinopathy (retinopatia cukrzycowa proliferacyjna)
Kierownik naukowy
Dorota Pisarczyk-Wiza
dr n. med. Dorota Pisarczyk-Wiza
specjalista z zakresu diabetologii i chorób wewnętrznych
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca