Debata PTOiTr: Niewydolność rzepkowo-udowa – diagnostyka i leczenie nieoperacyjne w zależności od wieku

Ortopedia Wykład
Ważny do: 2023-07-04
O programie

Podczas drugiej tegorocznej debaty zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne specjaliści – dr hab. n. med. Marta Tarczyńska, dr n. med. Alicja Fąfara oraz prof. dr hab. n. med. Łukasz Matuszewski – dyskutowali na temat diagnozowania oraz metod leczenia nieoperacyjnego niewydolności rzepkowo-udowej.

Szczegółowe punkty debaty

  • Definicja i przyczyny konfliktu rzepkowo-udowego
  • Patomechanizm powstawania i epidemiologia
  • Poziom aktywności ruchowej – przyczyna czy skutek?
  • Specyfika skarg i objawów klinicznych w zależności od wieku i stopnia zaawansowania
  • Szczegóły badania klinicznego połączenia rzepkowo-udowego
  • Skuteczność diagnostyki obrazowej i klasyfikacje
  • Klasyfikacje kliniczne jako czynniki prognostyczne
  • Możliwości i skuteczność leczenia bezoperacyjnego
  • Uciążliwość, niepowodzenia i powikłania leczenia nieoperacyjnego
  • Granice postępowania nieoperacyjnego


Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym ortopedom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik. 

Adresat
ortopedzi
Cel

Udostępnienie lekarzom ortopedom i traumatologom najnowszej wiedzy z zakresu diagnostyki i leczenia nieoperacyjnego niewydolności rzepkowo-udowej, w tym doświadczeń związanych z praktyką kliniczną prelegentów. 

Słowa kluczowe
staw kolanowy, staw rzepkowo-udowy, rzepka, zapalenie stawu rzepkowo-udowego, niewydolność rzepkowo-udowa, konflikt rzepkowo-udowy, chondromalacja, lateralizacja rzepki, boczne przyparcie rzepki, kolano kinomana
Skróty
MPFL
Medial Patellofemoral Ligament (więzadło rzepkowo-udowe przyśrodkowe)
PFPS
Patellofemoral Pain Syndrome (zespół bólu rzepkowo-udowego)
ZBPR
zespół bocznego przyparcia rzepki
kkd
kończyny dolne
VMO
Vastus Medialis Oblique (mięsień obszerny przyśrodkowy)
OCD
Osteochondritis Dissecans (jałowa oddzielająca martwica kostno-chrzęstna)
SRU
staw rzepkowo-udowy
ITBS
Iliotibial Band Syndrome (zespół pasma biodorowo–piszczelowego)
CT
Computed Tomography (tomografia komputerowa)
VL
Vastus Lateralis (mięsień obszerny boczny)
PISS
Patella Instability Severity Score
Kierownik naukowy
Andrzej Borowski
dr hab. n. med. prof. UM Andrzej Borowski
specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Kierownik naukowy
Tomasz Mazurek
dr hab. n. med. prof. GUMed Tomasz Mazurek
specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca