Debata PTOiTr: Niestabilność stawu ramiennego

Ortopedia Wykład
Ważny do: 2022-12-22
O programie

Podczas ostatniej tegorocznej debaty zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski oraz Prof. dr hab. n. med. Przemysław Lubiatowski dyskutowali na temat wniosków płynących z wykładu z zakresu: epidemiologii, diagnostyki, a także leczenia (operacyjnego i nieoperacyjnego) niestabilności stawu ramiennego. Wspomnianą pracę przygotował oraz zaprezentował Lek. Maciej Bochenek – ortopeda specjalizujący się w terapii zaburzeń kończyny górnej: chorób nerwów i ścięgien, zespołów przeciążeniowych, zwyrodnień, a także urazów (w tym sportowych). 

Program debaty

  • Wykład Niestabilność stawu ramiennego (Lek. Maciej Bochenek)
  • Dyskusja (Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski, Prof. dr hab. n. med. Przemysław Lubiatowski, Lek. Maciej Bochenek)


Poruszone zagadnienia

  • Definicja, klasyfikacja i typologia niestabilności stawu ramiennego
  • Elementy oceny klinicznej pacjenta
  • Obowiązkowe oraz pomocnicze diagnostyczne badania kliniczne
  • Cechy i obrazowanie przedniej niestabilności stawu ramiennego, a także algorytmy postępowania
  • Najczęstsze problemy diagnostyczno-terapeutyczne i rokowania w odniesieniu do przyjętych schematów leczenia w przypadku nawracających zwichnięć stawu ramiennego z poczuciem niepewności
  • Holistyczna ocena ubytku kostnego
  • Kwalifikacja pacjentów do zabiegu oraz bezwzględne wskazania do leczenia operacyjnego
  • Wskazania do zabiegów artroskopowych i otwartej rekonstrukcji kostnej


Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem filmowym, odpowiedz na pytania przygotowane przez moderatora debaty, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie oraz liczbę przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału. Pod materiałem filmowym możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą jego przydatności w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym ortopedom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik. 

Adresat
ortopedzi
Cel

Udostępnienie lekarzom ortopedom i traumatologom praktycznej wiedzy z zakresu diagnostyki oraz leczenia różnego rodzaju niestabilności stawu ramiennego, w tym doświadczeń związanych z praktyką kliniczną zaproszonych prelegentów.

Słowa kluczowe
staw ramienny, staw ramienno-łopatkowy, kość ramienna, stożek rotatorów, zwichnięcie stawu ramiennego, podwichnięcie stawu ramiennego, hipermobilność stawu ramiennego, wiotkość stawowa, dysplazja stawu ramienno-łopatkowego, dyskineza łopatki, przednia niestabilność stawu ramiennego, tylna niestabilność stawu ramiennego, wielokierunkowa niestabilność stawu ramiennego, nawykowa niestabilność stawu ramiennego, zwichnięcia nawykowe, nawrotowa niestabilność stawu ramiennego, artroskopowa reinsercja rotatorów, operacja Bristow-Latarjet, remplissage
Skróty
LHBT
Long Head of the Biceps Tendon (ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego)
ABER
ABduction & External Rotation (odwiedzenie i rotacja zewnętrzna)
RC
Rotator Cuff (pierścień rotatorów)
Kierownik naukowy
Andrzej Borowski
dr hab. n. med. prof. UM Andrzej Borowski
specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Kierownik naukowy
Tomasz Mazurek
dr hab. n. med. prof. GUMed Tomasz Mazurek
specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca