Choroby układu oddechowego u pacjentów z COVID-19 i po

Alergologia i pulmonologia Wykład
Ważny do: 2022-02-11
O programie

Istotny i bieżący tematy oraz doświadczenia wypływające z praktyki lekarskiej zaproszonych gości. Specjalista chorób zakaźnych oraz ekspert w dziedzinie pulmonologii i alergologii w dyskusji o chorobach układu oddechowego u pacjentów z COVID-19 oraz ozdrowieńców.

Dyskusja specjalistów dotyczyła:

• aktualnych zasady postępowania w przypadku podejrzenia COVID-19 u pacjenta;
• zaleceń związanych z diagnostyką oraz leczeniem objawów infekcji SARS-CoV-2;
• kwestii badań obrazowych oraz analizy wybranych obrazów radiologicznych płuc;
• powikłań COVID-19 występujących u pacjentów;
• wniosków wypływających z obserwacji stanu zdrowia ozdrowieńców.

Na koniec debaty zaproszeni goście odpowiedzieli również na wiele istotnych pytań, które padły na czacie ze strony widzów.

Jeśli zapoznałeś się ze stanowiskiem specjalistów, zachęcamy do wzięcia udziału w krótkim teście edukacyjnym, dzięki któremu będziesz w stanie zweryfikować swoje nowe wiadomości dotyczące przedmiotu dyskusji. Udzielenie wystarczającej liczby poprawnych odpowiedzi spowoduje automatyczne wygenerowanie certyfikatu potwierdzającego udział w programie oraz liczbę przyznanych punktów akredytowanych przez Naczelną Izbę Lekarską.

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
Alergolodzy, pulmonolodzy, lekarze POZ
Cel
  • Przekazanie lekarzom aktualnej wiedzy z zakresu diagnozowania oraz leczenia chorób układu oddechowego. 
Słowa kluczowe
układ oddechowy, choroby układu oddechowego, choroby płuc, niewydolność oddechowa, COVID-19, SARS-CoV-2
Skróty
ARDS
Acute Respiratory Distress Syndrome (zespół ostrej niewydolności oddechowej)
Kierownik naukowy
Krzysztof Tomasiewicz
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz
Specjalista chorób zakaźnych, hepatolog. Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM w Lublinie w Lublinie. Starszy wykładowca UM w Lublinie. Konsultant Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych. Członek zespołów eksperckich leczenia wirusowych zapaleń wątroby i stłuszczeniowych chorób wątroby. Ekspert Ministerstwa Zdrowia na Spotkaniach WHO.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz potrzeb edukacyjnych lekarzy. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca