Chłoniak skórny T-komórkowy – jak lepiej go poznać i leczyć – dwugłos dermatologa i hematologa

Dermatologia i wenerologia Wykład
Ważny do: 2023-05-30
O programie

Temat pod lupą dr n. med. Agnieszki Gizy oraz dr. hab. n. med. Andrzeja Jaworka. Dołącz do edukacyjnej podróży od teorii po praktykę!

Jakie zagadnienia składają się na program edukacyjny?

  • ABC chłoniaków T-komórkowych
  • Opis przypadku pacjenta z Mycosis fungoides w aspekcie trudności diagnostyczno-terapeutycznych


Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz 

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym specjalistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik. 

Adresat
dermatolodzy
Cel

Szczegółowe omówienie diagnozowania i leczenia chłoniaka skórnego T-komórkowego z perspektywy dermatologii oraz hematologii. Podstawę materiału stanowią zagadnienia teoretyczne (piśmiennictwo, wyniki badań), jak i praktyczne (doświadczenia z praktyki klinicznej prelegentów, przypadek pacjenta).

Słowa kluczowe
nowotwory, nowotwory złośliwe, nowotwory skóry, chłoniaki, układ chłonny, ziarniniak grzybiasty, Mycosis fungoides, zespół Sezary'ego, chłoniak Hodgkina, ziarnica złośliwa, brentuksymabu vedotin, metotreksat, beksaroten
Skróty
MF
Mycosis Fungoides (ziarniniak grzybiasty)
CTCL
Cutaneous T-Cell Lymphoma (pierwotne chłoniaki skóry typu T)
BV
Brentuximab Vedotin (brentuksymab wedotin)
MTX
Methotrexat (metotreksat)
PCL
Primary Cutaneous Lymphomas (pierwotnie skórne chłoniaki)
FMF
Folliculotropic Mycosis Fungoides
PPD
Pigmented Purpuric Dermatoses (postępujące plamice barwnikowe)
AZS
atopowe zapalenie skóry
Klasyfikacja TNM
Tumor-Nodus-Metastases (guz-węzeł-przerzuty)
CsA
cyklosporyna
mGKS
miejscowe glikokortykosteroidy
IFN
interferon
ISCL
International Society for Cutaneous Lymphoma (Międzynarodowe Towarzystwo Chłoniaków Skórnych)
EORTC
European Society for Research and Treatment of Cancer (Europejska Organizacja na rzecz Badań i Leczenia Raka)
Kierownik naukowy
Andrzej Jaworek
dr hab. n. med. Andrzej Jaworek
specjalista z zakresu dermatologii
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca