Chirurgia okulistyczna – wyzwania w 2021 roku

Okulistyka Wykład
Ważny do: 2022-03-17
O programie

Rekomendacje, podsumowania oraz szanse – Prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich oraz Konsultant Krajowy ds. okulistyki o chirurgii okulistycznej w dobie pandemii. Prezentujemy program edukacyjny utworzony na podstawie zapisu debaty Prof. dr. hab. n. med. Roberta Rejdaka i Prof. dr. hab. n. med. Marka Rękasa, którą mieliśmy przyjemność transmitować 12.03.2021 roku. 

Jakie kwestie były przedmiotem dyskusji zaproszonych gości?

  • Podsumowanie roku 2020
  • Rekomendacje Konsultanta Krajowego dotyczące prowadzenia działalności leczniczej w związku z kolejnymi falami wirusa SARS-CoV-2
  • Szczepienia kadry medycznej – aktualny status w okulistyce szpitalnej.
  • Zabiegi planowane oraz bezpieczeństwo na oddziałach chirurgii okulistycznej
  • Obostrzenia sanitarne i ich konsekwencje
  • Szanse na powrót do normalności w odniesieniu do zabiegów chirurgicznych
  • Wyzwania w chirurgii okulistycznej związane z drugim półroczem 2021 roku 


Jeśli zapoznałeś się z materiałem, zapraszamy do wzięcia udziału w krótkim teście edukacyjnym, dzięki któremu będziesz w stanie zweryfikować swoje nowe wiadomości dotyczące przedmiotu dyskusji. Udzielenie wystarczającej liczby poprawnych odpowiedzi spowoduje automatyczne wygenerowanie certyfikatu potwierdzającego udział w programie oraz liczbę przyznanych punktów akredytowanych przez Naczelną Izbę Lekarską. Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
Okuliści
Cel

Celem prezentowanego programu edukacyjnego jest zwrócenie uwagi lekarzy na wyzwania związane z chirurgią okulistyczną w 2021 roku. Materiał stanowi cenne podsumowanie aktualnych wytycznych postępowania z pacjentem okulistycznym, a także źródło wiedzy o wpływie pandemii na fukcjonowanie oddziałów szpitalnych oraz planowane zabiegi chirurgiczne.

Słowa kluczowe
chirurgia okulistyczna, operacje okulistyczne, zabiegi okulistyczne, zabiegi chirurgiczne, operacja jaskry, operacja zaćmy, chirurgia zaćmy, witrektomia, Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich, rekomendacje SCOP, Konsultant Krajowy ds. okulistyki, COVID-19
Kierownik naukowy
Robert Rejdak
prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
W styczniu 2019 roku został prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Jest przewodniczącym Rady Uczelni UKSW w Warszawie oraz członkiem Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO). Od roku 2020 pełni funkcję prorektora ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Za swoje osiągnięcia w zakresie działalności naukowej otrzymał wielokrotnie zespołową nagrodę Ministra Zdrowia, nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz (w 2020 roku) indywidualną nagrodę naukową Ministra Zdrowia.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz potrzeb edukacyjnych lekarzy. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca