Akademia Ortopedii 2022: Dokąd zmierza chirurgia stopy?

Ortopedia Wykład
Ważny do: 2023-07-15
O programie

Specjaliści z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu o kierunkach rozwoju i nowych wyzwaniach związanych z zagadnieniem chirurgii stopy.

Kto przyjął nasze zaproszenie?

  • dr n. med. Barbara Jasiewicz
  • dr n. med. Konrad Drewek
  • dr hab. n. med. prof. GUMed Tomasz Mazurek


Szczegółowe punkty dyskusji: 

  • paluch koślawy,
  • stopa płasko-koślawa,
  • późne następstwa wad wrodzonych stopy.


Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz 

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym ortopedom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
ortopedzi
Cel

Głos ekspertów dotyczący kierunków rozwoju oraz nowych wyzwań związanych z zagadnieniem chirurgii stopy. 

Słowa kluczowe
stopa, chirurgia stopy, paluch koślawy, stopa płasko-koślawa, stopa płaska, wady stopy, wady wrodzone, ścięgno Achillesa
Skróty
MTP
Metatarsophalangeal joint (staw śródstopno-paliczkowy)
STJ
Subtalar joint (staw podskokowy)
Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca