Ortopedia
2020-12-17

360° around Orthopedics in Focus: Złamania w obrębie dalszego końca kości udowej i złamania okołoprotezowe kości udowej

Wykład
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2021-10-23
O programie

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej podróży wokół ortopedii! Dawka eksperckiej wiedzy popartej ciekawymi przypadkami pacjentów i doświadczeniami wynikającymi z codziennej praktyki lekarskiej są tutaj! Poznaj szczegółową tematykę wykładów składających się na prezentowane fragmenty czwartego panelu tematycznego wydarzenia 360° around Orthopedics in Focus.

Przewodniczący panelu: Michał Kułakowski

Prelegenci: Michał Kułakowski, Karol Elster, Dawid Pacek, Szymon Pituch

Jakie wykłady zaprezentowano w ramach opublikowanych fragmentów czwartego panelu tematycznego?

  • Złamania okołoprotezowe po aloplastyce stawu kolanowego (Dawid Pacek)
  • Złamania okołoprotezowe po aloplastyce stawu biodrowego (Szymon Pituch)
  • Prezentacja trudnych przypadków II (Michał Kułakowski i Szymon Pituch)


W dyskusji podsumowującej powyższe wystąpienia udział wzięli:
Michał Kułakowski, Karol Elster, Dawid Pacek, Szymon Pituch

Jeśli zapoznałeś się z materiałem, zapraszamy do wzięcia udziału w krótkim teście edukacyjnym, dzięki któremu będziesz w stanie zweryfikować swoje nowe wiadomości dotyczące przedmiotu wykładów. Udzielenie wystarczającej liczby poprawnych odpowiedzi spowoduje automatyczne wygenerowanie certyfikatu potwierdzającego udział w programie oraz liczbę przyznanych punktów akredytowanych przez Naczelną Izbę Lekarską.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
ortopedzi
Cel

Zaprezentowanie lekarzom ortopedom cyklu czterech paneli eksperckich obejmujących zagadnienia, takie jak:

  • niestabilność stawu biodrowego;
  • rewizja stawu kolanowego;
  • złamania bliższego końca i trzonu kości udowej;
  • złamania w obrębie dalszego końca kości udowej i złamania okołoprotezowe kości udowej.
Słowa kluczowe
złamania kości udowej, złamania okołoprotezowe, aloplastyka stawu kolanowego, aloplatyka stawu biodrowego
Skróty
DKKU
Dalszy koniec kości udowej
LCP
Locking Compression Plate (płytka kompresyjna z blokowaniem)
ORIF
Open Reduction Internal Fixation (otwarta redukcja z mocowaniem wewnętrznym)
MIPO
Minimally Invasive Plate Osteosynthesis
Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla obszaru województwa łódzkiego. Prezes PTOiTr przez dwie kadencje 2014–2018. Przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej 2001–2004.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz potrzeb edukacyjnych lekarzy. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca