Ortopedia
2020-12-03

360° around Orthopedics in Focus: Rewizja stawu kolanowego

Wykład
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2021-10-23
O programie

Udostępniamy fragmenty drugiego panelu tematycznego wydarzenia 360° around Orthopedics in Focus. Tym razem zaproszeni prelegenci przyjrzeli się kwestiom związanym z rewizją stawu kolanowego. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową tematyką wystąpień oraz zdobywania specjalistycznej wiedzy ortopedycznej podanej przez doświadczonych ekspertów.

Przewodniczący panelu: Jacek Kowalczewski

Prelegenci: Jacek Kowalczewski, Michael Hirschmann, Dariusz Grzelecki, Paweł Kamiński, Artur Gądek

Jakie wykłady składały się na prezentowany fragment drugiego panelu tematycznego dotyczącego rewizji stawu kolanowego? 

  • Common errors and failures of TKA (Michael Hirschmann) 
  • Attune revision my experience of my first 150 cases (Michael Hirschmann)
  • Balans tkankowy w rewizji (Jacek Kowalczewski)
  • Niestabilność rzepki w TPK (Artur Gądek)
  • Złamania okołoprotezowe (Jacek Kowalczewski)


Jeśli zapoznałeś się z materiałem, zapraszamy do wzięcia udziału w krótkim teście edukacyjnym, dzięki któremu będziesz w stanie zweryfikować swoje nowe wiadomości dotyczące przedmiotu wykładów. Udzielenie wystarczającej liczby poprawnych odpowiedzi spowoduje automatyczne wygenerowanie certyfikatu potwierdzającego udział w programie oraz liczbę przyznanych punktów akredytowanych przez Naczelną Izbę Lekarską.

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału.

Zasady

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
ortopedzi
Cel

Zaprezentowanie lekarzom ortopedom cyklu czterech paneli eksperckich obejmujących zagadnienia, takie jak:

  • niestabilność stawu biodrowego;
  • rewizja stawu kolanowego;
  • złamania bliższego końca i trzonu kości udowej;
  • złamania w obrębie dalszego końca kości udowej i złamania okołoprotezowe kości udowej.
Słowa kluczowe
endoprotezoplastyka rewizyjna stawu, operacje rewizyjne, rewizja stawu kolanowego, endoprotezy rewizyjne, endoproteza stawu kolanowego
Skróty
TKA
Total Knee Arthroplasty (całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego)
MCL
Medial Collateral Ligament (więzadło poboczne piszczelowe)
LCL
Lateral Collateral Ligament (więzadło poboczne boczne)
ACL
Anterior Cruciate Ligament (więzadło krzyżowe przednie)
PCL
Poserior Cruciate Ligament (więzadło krzyżowe tylne)
TKR
Total Knee Replacement (całkowita aloplastyka stawu kolanowego)
Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla obszaru województwa łódzkiego. Prezes PTOiTr przez dwie kadencje 2014–2018. Przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej 2001–2004.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz SEO. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca