Ortopedia
2020-11-26

360° around Orthopedics in Focus: Niestabilność stawu biodrowego

Wykład
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2021-10-23
O programie

Mamy przyjemność zaprezentować fragmenty pierwszego panelu tematycznego wydarzenia 360° around Orthopedics in Focus, które stanowi owoc współpracy Johnson&Johnson Institute oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Trzy wystąpienia, specjaliści z kraju i zagranicy, ekspercka dyskusja na tematy istotne dla lekarzy ortopedów.     

Jakie wykłady składały się na pierwszy panel tematyczny dotyczący niestabilności stawu biodrowego? 

  • Czego oczekujemy od współczesnej endoprotezy stawu biodrowego? (Jan Blacha – przewodniczący panelu) 
  • Dual mobility concept optimizing mobility and stability (Laurent Jacquot)
  • Zastosowanie panewek dwumobilnych u chorych ze schorzeniami neurologicznymi (Piotr Kozłowski)


W dyskusji podsumowującej powyższe wystąpienia udział wzięli:
Jan Blacha, Marek Hawranek, Piotr Kozłowski, Paweł Skowronek. 

Jeśli zapoznałeś się z materiałem, zapraszamy do wzięcia udziału w krótkim teście edukacyjnym, dzięki któremu będziesz w stanie zweryfikować swoje nowe wiadomości dotyczące przedmiotu wykładów. Udzielenie wystarczającej liczby poprawnych odpowiedzi spowoduje automatyczne wygenerowanie certyfikatu potwierdzającego udział w programie oraz liczbę przyznanych punktów akredytowanych przez Naczelną Izbę Lekarską.

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału.

Zasady

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
Ortopedzi
Cel

Zaprezentowanie lekarzom ortopedom cyklu czterech paneli eksperckich obejmujących zagadnienia, takie jak:

  • niestabilność stawu biodrowego;
  • rewizja stawu kolanowego;
  • złamania bliższego końca i trzonu kości udowej;
  • złamania w obrębie dalszego końca kości udowej i złamania okołoprotezowe kości udowej.
Słowa kluczowe
staw biodrowy, protezoplastyka, endoprotezoplastyka, endoproteza stawu biodrowego, proteza dwumobilna, panewka stawu biodrowego, panewki dwumobilne
Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla obszaru województwa łódzkiego. Prezes PTOiTr przez dwie kadencje 2014–2018. Przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej 2001–2004.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz SEO. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca