Kończyna dolna – procedury 2021

Materiały edukacyjne
2021-06-23

Ortopedia to rodzaj sztuki – tu od każdego mistrza oczekuje się nieustannej aktualizacji wiedzy oraz zdobywania nowych praktycznych umiejętności z zakresu operatywy. Wychodząc naprzeciw wspomnianym potrzebom edukacyjnym, firma Viatris przy współpracy z platformą Net4Doctor przygotowała siedmioodcinkowy cykl „Kończyna dolna – procedury medyczne 2021” skierowany do specjalistów ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Każda publikacja to spotkanie z innym przypadkiem, konkretną techniką operacyjną, a także doświadczeniem i wskazówkami danego operatora. Cykl posiada akredytację Naczelnej Izby Lekarskiej, dzięki czemu uczestnikowi, który weźmie udział w teście związanym z prezentowaną procedurą i udzieli odpowiedniej ilości poprawnych odpowiedzi, zostaje przyznawany punkt edukacyjny oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie nowej wiedzy.

Poniżej prezentujemy odcinki cyklu, które oddajemy w ręce zainteresowanych z nadzieją, że nasza praca wpłynie na rozwój doświadczenia ortopedów oraz umożliwi im zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu operatywy w sposób odpowiadający wymaganiom obecnych czasów.


Życzymy samych merytorycznych przeżyć!
Firma Viatris i Net4Doctor

Kończyna dolna – procedury medyczne 2021