Jerzy Kruszewski
prof. dr hab. med.

Jerzy Kruszewski

Prof. dr hab. med., alergolog, internista, lekarz praktyk. Krajowy konsultant w dziedzinie alergologii przez 12 lat, kierownik Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie.

Ekspert w dziedzinie astmy, alergii dróg oddechowych, alergii na pokarmy i leki, pokrzywek, anafilaksji.

Autor licznych publikacji i standardów dotyczących diagnostyki i leczenia chorób uczuleniowych, stosowania leków przeciwhistaminowych, postępowania w anafilaksji.

Źródło: http://www.alergomed.pl/jerzykruszewski