Jacek P. Szaflik
prof. dr hab. n. med.

Jacek P. Szaflik

Od 2019 r. prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz chirurg przedniego odcinka oka, szczególnie specjalizuje się w przeszczepach rogówki. Wiedzę o współczesnych technikach operacyjnych poszerzał na stażach i kursach w ośrodkach zagranicznych (w Portland, Cincinnati i Erlangen).

Zaangażowany we wdrażanie innowacyjnych technik chirurgicznych – w 2008 roku wykonał pionierski w skali kraju zabieg przeszczepu warstwowego tylnego rogówki z zastosowaniem mikrokeratomu do wypreparowania płatka z ang. Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty (DSAEK). W 2010 roku przeprowadził pierwszy w Polsce przeszczep błony Descemeta (DMEK) oraz opracował i po raz pierwszy zastosował technikę przeszczepienia owalnego płatka przeszczepu warstwowego tylnego (Oval-DSAEK). Ma największe w Polsce doświadczenie w operacjach zaćmy z wykorzystaniem lasera femtosekundowego, wykonując ten nowatorski rodzaj zabiegów od stycznia 2012 roku.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim fizjologii i patologii rogówki i powierzchni oka, a także wykorzystania nowych technik obrazowania oraz genetycznych aspektów chorób w okulistyce.

Realizuje projekty badawcze dotyczące badań molekularnych nad zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem, jaskrą, stożkiem rogówki oraz dystrofią Fuchsa.

Jest recenzentem dla licznych czasopism okulistycznych, m.in. Ophthalmology, Cornea, Molecular Vision, British Journal of Ophthalmology czy Graefe’s Archive of Ophthalmology. Autor lub współautor 120 publikacji pełnotekstowych, 4 książek oraz licznych doniesień zjazdowych i wykładów na zaproszenie. Od października 2012 pełni funkcję redaktora naczelnego "Kliniki Ocznej", czasopisma Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. 

Od marca 2013 pracuje również w Centrum Mikrochirurgii Oka LASER.

Źródło: https://www.znanylekarz.pl/jacek-p-szaflik/okulista/warszawa#tab=profile-experience