Ortopedia
2020-04-09

Informacja o konkursie na najlepszą pracę doktorską

Poniżej prezentujemy treść ogłoszenia opublikowanego przez Zarząd PTOiTr, w którym zostały zawarte m.in. wytyczne dotyczące zgłaszania prac konkursowych.  

Ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

 

• Konkurs obejmuje prace z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu obronione w latach 2019/2020.

• termin zgłaszania prac do 31 maja 2020 roku.

• zgłoszenie prac przez doktoranta lub promotora poprzez panel www.konkurs-ptoitr.syskonf.pl wraz z załączeniem „Listu wiodącego”.

• prace zostaną ocenione przez komisję, której przewodniczącym jest prof. dr hab. med. Marek Napiontek (Komisja Nauki i Edukacji PTOiTr), do 31 lipca 2020 roku, o wynikach autorzy zostaną poinformowani drogą mailową.

• wręczenie nagród odbędzie się podczas 43. Zjazdu PTOiTr w Gdańsku

 

Zachęcamy do zgłaszania prac!

Zarząd PTOiTr

 
Źródło: http://ptoitr.pl/aktualnosci/zarzad-oglosil-konkurs-na-najlepsza-prace-doktorska