Ortopedia
2020-03-30

Apel dotyczący egzaminu specjalizacyjnego PES

Przedstawiamy Państwu apel prof. dra hab. Jarosława Czubaka wystosowany do lekarzy, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego PES 14.03.2020.

Drodzy Lekarze Rezydenci, Szanowni Koleżanki i Koledzy,

zwracam się do Państwa z troską, ubolewaniem i żalem, że nie udało nam się wszystkim przeprowadzić egzaminu specjalizacyjnego z ortopedii i traumatologii narządu ruchu w sesji wiosennej 2020 roku.

Przyczyny tego stanu są znane i stanowią przedmiot troski nas lekarzy, organizatorów ochrony zdrowia w Polsce, Europie i w całym świecie. Epidemia jest powodem lęku i frustracji naszych chorych, ale także wszystkich obywateli naszego kraju. Z pewnością ta nowa sytuacja stanowi wyzwanie dla całego środowiska medycznego.

W tym momencie jednak chciałbym słowem wesprzeć Was, adeptów ortopedii i traumatologii narządu ruchu, i zapewnić, że poniesione przez Państwa wysiłki w przygotowaniu się do egzaminu specjalizacyjnego zaowocują już wkrótce pozytywnym jego wynikiem, w najbliższej, choć jednak jeszcze nie znanej przyszłości. Sądzę, że w tej nowej sytuacji zorganizowana zostanie dodatkowa sesja egzaminacyjna. Wierzę w to, że nastąpi to niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe.

Chciałbym zaproponować, by każdy z przyszłych zdających egzamin ustny w następnej sesji egzaminacyjnej przygotował jeden ciekawy przypadek, który będzie chciał przedstawić przed komisją egzaminacyjną. W innej sytuacji, komisja egzaminacyjna skorzysta z zasobu już przygotowanych historii chorych, opracowanych na sesję, która się nie odbyła. Byliśmy jako egzaminatorzy także przygotowani na nową formę naszego egzaminu. Wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej żyją w poczuciu frustracji, że do niego nie doszło.

Obecnie jednak chciałbym, by czasowo zmienili Państwo swoje priorytety i skierowali Wasze lekarskie umiejętności, zapał i wiedzę w stronę całkowicie bezradnych chorych, którzy tym razem trafią do nas z chorobą, której nie spotykaliśmy i nie znamy. Dbając maksymalnie o swoje zdrowie, przestrzegajcie zarządzeń władz państwowych oraz zarządów Waszych szpitali. Wszystko to ma szansę sprawić, że ten zbiorowy wysiłek przyniesie końcowy sukces w postaci zakończenia epidemii.

Prof. dr hab. Jarosław Czubak

Konsultant krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Źródło: http://ptoitr.pl/aktualnosci/list-od-prezesa-ptoitr-i-konsultanta-krajowego